Національний авіаційний університет (кафедра військової підготовки) запрошує на навчання

Національний авіаційний університет (кафедра військової підготовки) запрошує на навчання

Національний авіаційний університет (кафедра військової підготовки) запрошує на навчання за дердавним замовленням.

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку фахівців військового управління тактичного рівня. Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово- спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі. Навчальний процес в університеті та на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково- педагогічний склад – доктори і кандидати наук, професори, доценти. Університет та кафедра мають потужну науково-технічну, інформаційно- методичну та навчально-матеріальну базу.

Національний авіаційний університет – безкоштовне навчання та повне забезбечення на весь термін служби

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку громадян України на посади офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом з терміном навчання 5,5 років (бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки) для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

Будівництво та цивільна інженерія :

  • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд;
  • Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення.

Цивільна безпека: – Організація пожежної безпеки.

Авіаційний транспорт: – Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального.

Транспортні технології (за видами): – Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті.

Національний авіаційний університет (кафедра військової підготовки) запрошує на навчання

Як вступити до Національного авіаційного університету

Випускники за даними спеціальностями отримують первинне військове звання лейтенант та подальше місце служби. Контракт, підписаний випускником, передбачає всі види забезпечення на весь термін служби: фінансове, речове, медичне, побутове та інше.

Перевагами підготовки військових фахівців за схемою підготовки 4 роки студент, 1,5 роки – курсант є:

  •  навчання за передовими технологіями цивільної та військової сфер;
  • реалізація принципів інтеграції військової та цивільної освіти;
  • всебічне забезпечення та розвиток індивідуальних здібностей кожного студента (курсанта) як творчої особистості;
  • можливість отримання другої вищої освіти;
  • диплом міжнародного зразка;
  • швидка адаптація від навчання до реалізації отриманих компетентностей;
  • всі студенти кафедри забезпечуються гуртожитком.

Національний авіаційний університет (кафедра військової підготовки) запрошує на навчання

Прийом на кафедру проводиться на конкурсній основі з урахуванням середнього балу атестата про повну загальну середню освіту, балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів:

ПРЕДМЕТ І – Українська мова та література.

ПРЕДМЕТ ІІ – Математика.

ПРЕДМЕТ ІІІ (НА ВИБІР) – Фізика або іноземна мова.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей.

Оцінка рівня фізичної підготовленості.

Заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

З питань вступу звертатись до відбіркової комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету за адресою:

03048, Україна, м. Київ, вул. Медова, 1,

телефони: (044) 451-48-74, (067) 299-76-38, (073) 303-33-77, факс: (044) 249-09-67.

Сайт: kvp.nau.edu.ua

e-mail: kvp.nau@gmail.com