1-professor-28.08.2019

професор М. А. Дудченко

в УМСА Максим Андрійович працює 45 років – без малого півстоліття! За цей час він підготував 9 докторів і 30 кандидатів медичних наук, а ще тисячі молодих лікарів, які нині працюють не лише в Україні, а й в Америці, Австралії, Китаї, Кореї. Він автор понад 300 наукових та навчально-методичних робіт, 6 монографій, 5 навчальних посібників.