Новоаврамівська об’єднана територіальна громада

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада: загалльна інформація
Віповідно до Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII „Про добровільне об’єднання територіальних громад“, рішеннями сесій Новоаврамівської, Ковалівської та Грушинської сільських рад у березні 2016 року було утворено Новоаврамівську об’єднану територіальну громаду (ОТГ) з центром в селі Новоаврамівка Хорольського району Полтавської області шляхом об’єднання Новоаврамівської, Ковалівської та Грушинської сільських рад. До складу Новоаврамівської об’єднаної територіальної громади входять села: Новоаврамівка, Мала Попівка, Попівка, Ковалі, Барилове, Мелюшки, Грушине, Бубереве, Кулиничі, Широке.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад Новоаврамівська об’єднана територіальна громада забезпечує виконання політичної, економічної, соціально-культурної та екологічної функцій.

До складу ОТГ входитья 10 сіл (Новоаврамівка, Ковалі, Мелюшки, Грушине, Мала Попівка, Попівка, Бубереве, Широке, Кулиничі, Барилове) загальною площею 137,2 км2.

Станом на 01.01.2018 року чисельність населення становить – 2832 осіб.

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада: географічні особливості

Землі, що знаходяться у користуванні розміщенні в східній частині Хорольського району в межах території Новоаврамівської ОТГ.

За умовами рельєфу територія господарства представлена: на півночі заплавними землями річки Хорол; на півдні – відносно рівними хвилястими плато.

Грунтовий покрив орних земель, головним чином, представлений чорноземами типовими середньо суглинковими (53 д.), а в пониженнях лучно-чорноземними слабосолонцбватими середньосуглтнковими грунтами (123д.).

Заплавні землі річки Хорол представлені лучними середньо-і сильно солонцюватими засоленими легкосуглинковими грунтами (135І), болотами солонцюватими солончаковими неосушеними грунтами (143І), торфовими болотами і торфовищами солончаковими неосушиними грунтами (154І).

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада: соціально-економічний розвиток

На теренах Новоаврамівської об’єднаної територіальної громади виробничу діяльність у сільськогосподарській сфері проводять наступні суб’єкти господарювання: ТОВ АФ „Хорольська“, СТзОВ „Ковалі“, ПП „Новоаврамівське“, ПП „Урожайне“, ФГ „Грунтознавець“, ФГ „Мрія“, СФГ „Берест“, ФГ „Ніка –Агро“, ФГ „Волот“, ПОП „Єдність“, ПОП „Джерело Хорольщини“, ФГ «Агростарт», ФГ «Асторія», ПП Семенюта А.І., ПП Яровий В.І., ТОВ АФ «Васильківська», ПП Хоменко Л.В., ТОВ «ГАЯ-АГРО».

Економічне зростання в усіх сферах і галузях Новоаврамівської об’єднаної територіальної громади поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений потенціал.

Основними напрямками роботи у сфері соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території ОТГ, а саме: надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України, комплексне вирішення питань соціального забезпечення, соціального захисту військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.

Третину населення ОТГ становлять пенсіонери, тому, забезпечення належного рівня життя осіб похилого віку (пенсіонерів) та інших категорій громадян, які втратили працездатність, що відповідає їх життєвим потребам, є досить важливим.

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада: оствіта та культура

Надання якісної та доступної освіти, виховання здорової та компетентної особистості, формування у навчальних закладах середовища, сприятливого навчально-виховного процесу, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості, розвиток позашкільної освіти є головними завданнями розвитку освіти ОТГ.

Діяльність закладів культури району спрямована на збереження та поліпшення системи культурного обслуговування населення, покращення якості надання культурно-освітніх, бібліотечних та музейних послуг, удосконалення організаційно-творчої роботи, поліпшення матеріально-технічної бази, на забезпечення доступності всіх видів культурних послуг.

Культурний розвиток населення об’єднаної територіальної громади забезпечується 4 бібліотеками, 2 будинками культури, 3 сільськими клубами та Новоаврамівським філіалом Хорольського краєзнавчого музею:

Розвиток фізичної культури і спорту протягом останніх років характеризується стабільним поліпшенням основних показників. В ОТГ налічується 2 стадіони, 2 спортивних зали, створений ФК ЦК «Зірка».

Новоаврамівська об’єднана територіальна громада має власний офіційний сайт

Контакти:
37842, Хорольський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Центральна, буд. 1 Голова: Дембовська Олена Андріївна

Email:
slnovarada@ukr.net