Рокитянська об’єднана територіальна громада

Рокитянська об’єднана територіальна громада: загальна характеристика
Адмін. центр: Рокита

Населення громади: 2601 чол.

Рокитянська об’єднана територіальна громада: склад

Склад громади: Рокита, Андрущине, Говори, Кравченки, Корніїнки, Вишарі, Мостовівщина, Попове, Трудолюбиве, Цикали, Шпирни

Чисельність населення станом на 1 січня 2018 р.

у тому числі дітей:

2118

дошкільного віку

111

шкільного віку

295

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

11

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади,

тис. гривень

19698,100

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

13556,500

бюджету розвитку

460,000

базової дотації

6141,600

додаткова дотація

2140,100

4.

Площа території спроможної територіальної громади, км²

112,14

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

15

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня

1

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня

2

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня

1

дошкільних навчальних закладів

3

закладів позашкільної освіти

0

закладів культури

4

закладів фізичної культури

0

фельдшерсько-акушерських пунктів

3

амбулаторій, поліклінік

1

лікарень

0

станцій швидкої допомоги

0

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ,

що здійснюють повноваження щодо:

5

правоохоронної діяльності

так

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

так

пенсійного забезпечення

так

соціального захисту

так

пожежної безпеки

так

казначейського обслуговування

так

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

так

Рокитянська об’єднана територіальна громада: історична довідка

Як свідчать архівні документи на території сучасного села Рокита виникли окремі поселення (хутори), малочисельні за населенням.

Хутір Велика Рокита мав 84 господарства, з них 82 козацьких господарства привілейованих. В усіх господарствах було 708 десятин землі, 552 особи жителів (з них: шевців — 3, тесляр — 1, ткач — 1, чоботар — 1).

Хутір Полтавці мав 19 господарств, з них 12 господарств козацьких, 3 господарства привілейованих, решта — міщани. Земельних угідь було 124 десятини.

Хутір Лайли (Настюченки) складався з 17 господарств, з них 16 господарств козацьких та одне привілейоване. Всього земельних угідь 180 десятин.

Історія хуторів пов’язана з історією містечка Остап’є, яке вперше згадується у документах XVII ст.

В 1763 році було створено Остапівський повіт, до складу якого входили хутори Велика Рокита, Полтавці, Лайли і дрібніші хутори.

Як відомо, перші переселенці на землях Рокити були жителі з Остап’я та навколишніх місцевостей. Особливо багато було втікачів з Правобережної України, яка в той час перебувала під гнітом польської шляхти.

Крім родових зв’язків між жителями села Остап’є, які є і до цього часу, прив’язувала і належність до однієї парафії — остап’євської, яка відігравала значну роль у духовному житті тодішніх селян.

В кінці 18 ст. Остап’є було перетворено в волосний центр Хорольського повіту, до складу якого увійшли Велика Рокита, Полтавці, Лайли.

Сама назва хутора Рокита походить від російського слова «Ракита», що в перекладі на українську мову означає «верба». Це тому, що хутірські поселення розташовані в мальовничих долинах, береги яких були зарослі вербами та лозами. Жителі хуторів займалися землеробством і скотарством. В І пол. ХІХ ст. відбулося значне майнове розшарування. Частина селян — козаків втратили землю і щоб не загинути з голоду займалися ремеслами: були ткачі, теслярі, шевці тощо.
Рокитянська об’єднана територіальна громада має власний офіційний сайт

Адреса:
38353, Великобагачанский район, село Ракита, ул. Центральная, д. 34

Контакти:
05345-9-63-42, Голова: Корнієнко Віктор Дмитрович

Email:
rokita.silrada@ ukr.net